Friday, January 19, 2007

Die Nachwuchs

Segueixo en la línia de posts amb subject en alemany. Die Nachwuchs és la descendència, la prole. Die Wuchs és el creixement, i el prefix nach vol dir en aquest cas després, a continuació.

Així doncs la paraula en alemany per referir-se a la descendència d'algú al que es refereix és al "creixement posterior". És com si la descendència fos (i segurament ho sigui) una etapa més del creixement d'algú.

Fa dos dies el Chris i la Roser van esdevenir pares de Gabriel, un nadó que avançant-se a les previsions demostra les seves ganes per viure des del primer moment.

M'agradaria transmetre'ls des d'aquí les meves més sinceres felicitacions i els millors desitjos per al present i per al futur.

L'enhorabona!


Photo by RobbieTV

No comments:

Post a Comment